Editorial

Homo Ludens Magazine nummer 2

In deze tweede editie van het Homo Ludens Magazine staat het lerend vermogen van serious games centraal. Als men serious games toepast, is er dan sprake van een leermoment bij de spelers en zo ja, hoe kan dit dan via onderzoek in kaart worden gebracht? Marije van Gent presenteert onderzoek naar het educatief vermogen van de game "On the ground reporter: Uganda". Of zijn serious games eigenlijk vaak seriously boring zoals Jeroen van Mastrigt aangeeft en moeten we meer richting gamification gaan als succesformule voor het toepassen van gameplay in ons dagelijks leven? In het interview met game development studio Tale of Tales wordt bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van games bij het beleven van kunst aangehaald.

"Als men serious games toepast, is er dan sprake van een leermoment bij de spelers en zo ja, hoe kan dit dan via onderzoek in kaart worden gebracht?"

Is het mogelijk om een aantrekkelijke game te maken en tegelijkertijd de speler moeilijke leerstof aan te leren? Maarten Jalink toont de toepassing van commerciële game producten zoals de Wii voor het maken van een game die zowel leuk is om te spelen als een meerwaarde is in het leren beheersen van een moeilijke medische ingreep.

Tot slot toont Ruben Meintema hoe game ontwerpers door het slim gebruiken van de spelruimte in de game meer diepgang en inhoud kunnen geven aan de personages in de game en gebruikt hierbij diverse voorbeelden uit commerciële en indie games.