Editorial Games en Gezondheidszorg

Over deze editie

U leest op dit moment de laatste uitgave van het Homo Ludens Magazine voor het jaar 2014. En wat ons betreft één van de beste uitgaven die we hebben mogen presenteren in dit jaar!

Het thema Gezondheidszorg is een sterk vertegenwoordigd thema in het vakgebied van Applied Games in Nederland. In november was bijvoorbeeld de vierde editie van de drukbezochte Games for Health conferentie in Utrecht met veel aandacht voor de koppeling tussen wetenschap en praktijk.

Het koppelen van game play aan de uitdagingen binnen het vakgebied van de gezondheidszorg levert steeds interessantere voorbeelden op. En dat is nodig ook want de zorg biedt steeds grotere uitdagingen: per 1 januari verschuift de zorg nadrukkelijker naar decentralisatie, de doelgroep zorgvragers wordt steeds groter en men verwacht ook meer van de aangeboden interventies. Om deze uitdagingen goed het hoofd te bieden wordt steeds meer geïnvesteerd in het multidisciplinair samenwerken tussen wetenschappers en de game industrie.

De case study van Angeline van Gils en Janneke Steijns (beiden Twynstra Gudde) presenteert een spelsimulatie die zorgverleners laat ervaren hoe men vanuit een zelfsturend team cliënten kan gaan ondersteunen in hun zorg en welzijn, nadrukkelijk inspelend op de organisatieveranderingen die in 2015 in zullen gaan.

Afbeelding 1: Games for Health conferentie

Gaming voor organisatieveranderingen in de zorg is één van vijf mogelijke toepassingscategorieën voor toepassingscategorieën van applied games in de zorg. Joris Arts, Noortje Brouwers en Desirée Krol presenteren een overzicht van alle bestaande toepassingscategorieën en een nieuwe indeling die gebruikt kan worden als een eerste onderbouwde aanzet om tot betere onderzoeksresultaten te komen.

Rutger Engels van het Trimbos Instituut toont via zijn Mindlight project rondom kinderen met angststoornissen de meerwaarde aan van het samenwerken met game producenten. Ook in het dubbelinterview met Michaël Bas (Ranj) en Valentijn Visch (TU Delft) wordt het succes van het constructief samenwerken tussen wetenschap en praktijk benoemd. Door deze samenwerking worden universele game principes ontdekt die aan de basis staan voor het succesvol toepassen en opschalen van (game) interventies binnen de zorg.

Dat een samenwerking tussen wetenschap en game designers ook een korte doorlooptijd kan hebben toont case study Elro wants to play. In deze case study over het toepassen van game principes bij het innoveren van elektronische rolstoeltrainingen staat het inzetten van een gamejam centraal. Een game jam is een korte, praktische brainstorm sessie met alle aandeelhouders uit een project: wetenschappers, therapeuten, game designers en uiteraard de eindgebruikers. Een ander geluid uit de praktijk komt via het interview met Marlies Schijven, chirurg in het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam, die het gebruik van twee applied games binnen het ziekenhuis toelicht.

Tot slot, een bijzondere blik in de toekomst door het bespreken van het verleden: in de case study Stage lopen in de toekomst kijken toenmalig onderzoeker Marjolijn Traas-Van Oort en directeur van Zorgnetwerk Midden-Brabant Wim van Geffen terug op de spelsimulatie die zij 8 jaar geleden hadden ingezet voor een diabetesprogramma. Wat werkte wel en wat werkte niet?

Wij wensen u als lezer veel plezier bij het doorlezen van deze artikelen, case studies en interviews uit het veld en zien u graag in 2015 terug voor een volgende reeks inspirerende Homo Ludens Magazines!