Games en Onderwijs

Editorial

In deze eerste editie van 2015 aandacht voor het toepassen van games in het onderwijs. Applied games worden vaak gekoppeld aan onderwijs vanwege de opzet voor het toepassen van een game, namelijk dat men door het gebruiken van de game ook leert over belangrijke leerdoelen. In deze uitgave dus ruim aandacht voor de laatste ontwikkelingen en toepassingen uit het veld

In het interview met Johan Jeuring wordt de huidige toepassing van applied games binnen het onderwijs toegelicht, de simulation games. Door het combineren van game elementen met cruciale leerpunten binnen een realistische weergave kunnen studenten meer oefenen met vaak moeilijke en tijdrovende leerprocessen. Inmiddels worden er diverse simulation games al toegepast binnen het curriculum van diverse opleidingen. Dat de toepassing van simulation games niet alleen binnen de HBO's plaatsvindt blijkt uit de case study van BeInvolved over een simulation game in het voortgezet onderwijs.

Arentheem college: training / gastles, lees meer in het de case study van Be Involved.

Maar wanneer is er sprake van "transfer of training" en hoe meten we dat eigenlijk? TNO onderzoekers Hans Korteling en Karel van den Bosch tonen in hun uitgebreide artikel de diverse haken en ogen aan het onderzoeken van de effectiviteit van eductional/applied games. In lijn met dit artikel belicht Menno Deen vanuit zijn recente onderzoek de rol van autonomie in games en hoe autonomie de gebruiker kan motiveren en doen leren.

Ook deze uitgave van HLM staat weer vol met voorbeelden uit de (onderwijs)praktijk en prikkelend onderzoek over applied games in het onderwijs, ter leering ende vermaeck.