Spelgedrag en persoonlijkheid: een logische connectie?

Een interview met

Zegt jouw spelgedrag in een computer spel iets over jouw persoonlijkheid? En als dat zo is, welke conclusies kunnen dan uit deze data getrokken worden? Shoshannah Tekofsky is een PhD aan de Universiteit Tilburg, onder begeleiding van Pieter Spronck en Eric Postma. Haar onderzoek is gericht op Player Modeling in Video Games. Dit onderwerp benadert ze van een gemixte achtergrond van AI en Psychologie. Zij onderzocht de koppeling tussen spelgedrag en persoonlijkheid op basis van 13.000 persoonlijkheidstesten van Battlefield 3 spelers.

Kun je een korte omschrijving geven van het onderzoek dat je doet?

Battlefield 3 is een first-person shooter game, en draait om episch grote online veldslagen waarbij de multiplayer modus centraal staat. PsyOps Battlefield 3 is een wetenschappelijk onderzoeksproject die de link tussen spelgedrag en persoonlijkheid onderzoekt. Wij wilden antwoord op een eenvoudige vraag: hangt de manier waarop jij speelt samen met wie je echt bent? Of in meer wetenschappelijke bewoordingen: Heeft het statistisch herleidbare spelgedrag van een speler significante correlaties met zijn/haar persoonlijkheid?

Je onderzoek richt zich op het onderzoeken van persoonlijkheidskenmerken in moderne video games (specifiek : shooter games). Waarom heb je gekozen voor die tak van games?

Shooters hebben een hele simpele gameplay waardoor er minder ruimte is voor uitdrukking van persoonlijke eigenschappen. Hierdoor zijn de bevindingen die we doen robuuster, aangezien veel spellen (bv. Strategie- en Rollenspellen) meer ruimte hebben voor dergelijke uitdrukking. Als persoonlijke eigenschappen al worden uitgedrukt in shooters, dan zal dit zeer waarschijnlijk ook zo zijn in complexere spellen. Battlefield 3 is echter wel een complexe game binnen zijn genre. Het heeft een sterk strategisch element met veel personaliseringskeuzes. Hierdoor werd de kans wel vergroot om daadwerkelijk een link te vinden tussen persoonlijke eigenschappen en speelstijl.

"Er zijn 13.000 persoonlijkheidstesten van Battlefield 3 spelers gebruikt voor dit onderzoek."

Ik heb persoonlijkheidsdata verzameld van 13.000 Battlefield 3 spelers om te zien of hun spelgedrag samenhangt met hun persoonlijkheid. Het resultaat is dat er inderdaad verbanden bestaan. Nog interessanter zijn de verbanden tussen speelstijl en leeftijd. De correlatie tussen deze twee constructen is erg hoog. Oude spelers zijn langzamer, scoren minder, maar zijn meer gefocust op team play en strategie, dan jongere spelers. Mettertijd halen oudere spelers hun achterstand in qua speelsnelheid, maar niet op de andere vlakken.

Je maakt gebruik van de Big 5 vragenlijst voor het verzamelen van gegevens voor je onderzoek. Zoals bekend (zie bijvoorbeeld wikipedia) zijn er ook nogal wat kritiek punten over deze persoonlijkheidstest. Waarom heb je juist gekozen voor deze vragenlijst in je onderzoek?

Ten eerste waren er niet veel alternatieven beschikbaar. De meeste persoonlijkheidstests nemen veel tijd in beslag. Zulke tijdsinvesteringen konden wij niet verwachten van de vrijwillige participanten. Ten tweede was het meest duidelijke alternatief, de Myers-Briggs, niet gevalideerd op empirische bevindingen. De Myers-Briggs stelt een persoonlijkheidstheorie voor en deelt mensen in op basis daarvan. Er is echter geen bewijs dat persoonlijkheid daadwerkelijk is gestructereerd zoals de Myers-Briggs voorstelt.

De IPIP Big Five die ik heb gebruikt in mijn onderzoek is een vrij beschikbare test van 100 vragen. Doordat de test niet gepatenteerd is konden we deze online vrij afnemen bij een groot aantal participanten. Daarnaast duurt het ongeveer 5-15 minuten om de 100 vragen te beantwoorden, waardoor de tijdsimpact van het onderzoek op de participanten laag bleef. Participanten deden vrijwillig mee, dus een lange test zou veel mensen hebben afgeschrikt.

Kun je in het kort de onderzoeksresultaten toelichten en je visie op deze resultaten? Meest verrassende resultaten, verwachtingen, etc.?

We hebben gevonden dat speelstijl samenhangt met persoonlijkheid, en dan vooral met hoe conscientieus men is. Hoe conscientieuzer, hoe langzamer iemand speelt. Het verband is echter niet sterk. Verrassender zijn de verbanden tussen speelstijl en leeftijd. Als je naar een momentopname kijkt van iemands speelstijl, dan zie dat oudere spelers langzamer spelen, minder scoren, en meer teamgericht en strategisch spelen. Als je kijkt naar hoe iemands speelstijl over de tijd ontwikkelt, dan zien we erg sterke verbanden met leeftijd (tot aan effect size van boven de 0,9).

Wat is jouw toekomstvisie bij dit soort onderzoek over persoonlijkheidskenmerken van spelers? Is het denk je mogelijk dat bijvoorbeeld assessments voor een baan via een game kan lopen of juist andersom: dat men door het analyseren van gamedata een ideale kandidaat voor een functie kan vinden? Of…

Ik denk dat het vooral interessant is om dergelijk onderzoek te doen voor marketing- en gamedesign-doeleinden. Het lijkt me een zware stap om zulke serieuze conclusies als baangeschiktheid aan een spel te hangen. Echter, de bevindingen van ons onderzoek kunnen wel gebruikt worden om spellen dynamisch aan te passen aan de leeftijd van de speler, of om producten effectiever te marketen naar een bepaalde bevolkingsgroep.

Tot slot, heb je al plannen voor na dit onderzoek, en wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen op dit moment voor game onderzoek in Nederland?

Ik ben op dit moment mijn volgende stap in mijn onderzoek aan het bepalen. Ik heb nu het plan opgevat om meer data te verzamelen over speelgedrag en dat te linken aan verschillende psychologische en cognitive aspecten van de spelers.

"Oudere spelers spelen langzamer, scoren minder, en spelen meer teamgericht en strategisch."

Qua uitdagingen voor Nederlands game-onderzoek zie ik geen scheiding met game-onderzoek wereldwijd: Spellen rijker en dieper maken door de technologie en de effecten van die technologie verder te onderzoeken. Zelf doe ik dat graag op het gebied van player modeling, maar ik denk dat alle game-onderzoeksvelden hier aan bijdragen.

Alle foto’s zijn rechtenvrij verkregen via http://pixabay.com.