Games en Marketing

Editorial

In deze uitgave van HLM aandacht voor het gebruik van applied games in marketing. Marketing wordt overal om ons heen toegepast (magazines, billboards, reclame, etc.) maar het lijkt alsof games nog een onontdekt gebied is voor marketeers. Terwijl de kansen voor het oprapen liggen, zo blijkt uit de artikelen van dit nummer.

Tomas Sala (Little Chicken) betoogt en onderbouwt met behulp van cijfers en gegevens dat gaming aan het hoofd is komen te zitten van de tafel van digitale content. Grote bedrijven beginnen in snel toenemende mate de meerwaarde te zien van het toepassen van games. Want, zo stelt Sala, het is namelijk niet de beloning waar we gelukkig van worden, maar het is de verdienste, het bereiken van iets wat de consument trekt naar gamification en bedrijven doen er goed aan om die unieke eigenschap in te zetten voor de eigen marketingdoeleinden.

Uniek voor HLM is de bijdrage van Stephanus Vermeulen die als media adviseur werkzaam is binnen het Amerikaanse politieke ecosysteem. Hij licht op basis van zijn werkervaring toe hoe games en apps in Amerika worden toegepast als onverwachte match tussen gamification en politiek.

Ook voor het eerst in HLM: een tweeluik rondom een case study. In het eerste deel presenteert Dan Verhoeven (BrandWebbing) de case study rondom klant Aegon die een moeilijk onderwerp, informatie over het opbouwen van je pensioen, bij haar doelgroep wilde introduceren en een verbinding wilde aangaan met deze klantgroep. Hoe kunnen marketingmiddelen effectief worden ingezet om deze doelgroep te bereiken en effectief je boodschap over te brengen? Door het koppelen van gamification aan een doordachte strategie is een vernieuwende slag gemaakt in het bereiken van de juiste doelgroep op de juiste manier.

Screenshot van Speel Je Toekomst - Huidige situatie

Maar was deze aanpak ook daadwerkelijk effectief? Esther Oostrom presenteert in het tweede deel het onderzoek naar de effectiviteit van het inzetten van gamification door Aegon voor het tot stand brengen van Consumer Brand Engagement. En licht ook toe op welke elementen deze effectiviteit specifiek aanwezig was.

Wat ons betreft een HLM nummer vol inspirerende artikelen, prikkelende toepassingen en mooie wetenschappelijke uitdagingen. Veel leesplezier!