Michel Cloosterman

Michel is ondernemer, business coach en gastdocent. Hij studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit, organisatiekunde bij het IBO en International Labour Studies aan de UvA. Leren en ontwikkelen lopen als een rode draad door zijn loopbaan. Hij zoekt altijd naar een optimum tussen inhoud en proces, reflectie en toepassing, theorie en praktijk. Het element spel, beleving en plezier zijn voor hem daarin bepalende factoren om transitie te realiseren. Hij laat zich daarbij onder meer inspireren door succesvolle organisaties als Disney en Lego.

Website: http://www.avmm.nl/

Artikelen van Michel Cloosterman in Homo Ludens Magazine:

'Als handen leren praten en ogen leren luisteren, dan is leren gelijk aan spel'

Homo Ludens Magazine 3 (mei 2014)

Michel Cloosterman op Twitter: