Hans Korteling

Hans Korteling is senior onderzoeker en human factors specialist bij TNO. Hij leidt o.a. fundamenteel en toegepast onderzoek naar het optimaliseren van de effectiviteit van educatieve simulatiemiddelen inclusief applied games. Dit onderzoek levert methoden, tools en richtlijnen op om educatieve simulatiemiddelen voor allerlei verschillende opleidings- en trainingsdoeleinden en doelgroepen te specificeren en leertrajecten met deze middelen in te richten. Daarnaast doet Hans onderzoek naar het meten van de effectiviteit en efficiëntie van educatieve simulatiemiddelen en het analyseren van onderliggende factoren die de trainingseffecten bepalen. Een belangrijk aspect van dit onderzoek is het bepalen en verbeteren van de kosteneffectiviteit van simulatiemiddelen. In de jaren '90 introduceerde hij in dit verband het begrip Low-cost simulatie wat mede aan de basis heeft gelegen van de ontwikkeling van applied gaming in de wereld van opleiding en training.

Website: https://www.linkedin.com/in/hanskorteling

Artikelen van Hans Korteling in Homo Ludens Magazine:

'Validatie van educatieve games'

Homo Ludens Magazine 7 (april 2015)