Janneke Steijns

Janneke Steijns is als adviseur binnen Twynstra Gudde werkzaam in de zorgsector en het sociale domein. Zij houdt zich bezig met complexe samenwerkingsvraagstukken in de zorg en het sociaal domein, trajecten tussen verschillende zorg- en welzijnsorganisaties over de verschillende beleids- en financieringsschotten heen. Daarnaast adviseert zij organisaties over de diverse beleidsveranderingen in de zorg en het sociale domein en helpt ze deze te implementeren in hun eigen organisatie. Janneke heeft diverse spelsimulaties ontwikkeld over beleidsveranderingen in deze sector. Zij heeft spelsimulaties leren kennen als een krachtige interventie om de opgaven in de zorg te doorgronden en er handelingsrepertoire aan te verbinden.

Website: http://www.twynstragudde.nl/mensen/janneke-steijns

Artikelen van Janneke Steijns in Homo Ludens Magazine:

'Hoe een spelsimulatie organisaties helpt de transitie in zorg en welzijn te maken'

Homo Ludens Magazine 6 (december 2014)