Karel Van den Bosch

Karel van den Bosch is senior-onderzoeker bij TNO. Hij leidt fundamenteel en toegepast onderzoek naar de training van complexe taken (bijv. tactische commandovering, besluitvorming en crisis management). Het doel van zijn huidig onderzoek is om trainingen met simulatoren en/of games beter te maken door de ontwikkeling en inzet van intelligente agenten (software-modellen die de rol van teamgenoot, tegenstander of instructeur vervullen). Hij onderzoekt hoe zulke agenten het best kunnen worden ingezet om training systematischer en effectiever te maken (gedrag van agenten altijd gericht op behalen van leerdoelen), en efficiënter (teamgenoten of instructeurs hoeven niet beschikbaar te zijn om toch te kunnen trainen). Hij begeleidt promovendi bij onderzoek naar de ontwikkeling van zichzelf-uitleggende agenten en naar automatische regie van game-gebaseerde training. Uitkomsten van zijn onderzoek worden gebruikt bij de ontwikkeling van autonome trainingsvormen.

Website: http://karelvandenbosch.nl/

Artikelen van Karel Van den Bosch in Homo Ludens Magazine:

'Validatie van educatieve games'

Homo Ludens Magazine 7 (april 2015)