Martijn Koops

Martijn Koops doet bij de lerarenopleiding van de Hogeschool van Utrecht samen met studenten onderzoek naar educatieve spellen. Hij is trekker van het Academieteam Serious Gaming dat onderzoek doet naar het effectief inzetten van educatieve spellen in het voortgezet onderwijs. Martijn heeft zitting in het bestuur van Saganet en is mede oprichter van het online tijdschrift Homo Ludens.

Website: http://www.drkoops.nl/

Artikelen van Martijn Koops in Homo Ludens Magazine:

'Een model voor ervaringsleren binnen games'
Het Serious Gaming Lemniscaat Model
Homo Ludens Magazine 1 (november 2012)

Martijn Koops op Twitter: