Jeroen van Mastrigt

Jeroen van Mastrigt kan met recht een pionier van het eerste uur worden genoemd op het gebied van het ontwerpen van serious games, of in zijn eigen term: Applied Game Design. Hij studeerde medio jaren '90 af op SimCity, ontwikkelde in het begin van deze eeuw de eerste Europese gamedesign opleiding (HKU Game Design & Development) en was een van de founding fathers van GATE, het eerste nationale Nederlandse game onderzoeksprogramma. Als lector aan de HKU was hij daarna verantwoordelijk voor het opbouwen van de eerste onderzoeksprogramma’s op het gebied van toegepast game design. Daarnaast was hij co-initiator van de Dutch Game Garden (waarvan hij nog steeds voorzitter is). Tegenwoordig adviseert hij met WeLoveYourWork organisaties op het gebied van innovatie in het algemeen en het toepassen van (mobiele, location based, sensor based) game technologie en game ontwerp in het bijzonder.

Website: http://weloveyourwork.com/about/team/

Artikelen van Jeroen van Mastrigt in Homo Ludens Magazine:

'Gameful Innovation'
De toekomst van toegepast game ontwerp
Homo Ludens Magazine 2 (december 2013)

Jeroen van Mastrigt op Twitter: