Wim van Geffen

Wim van Geffen is Sociaal Geneeskundige en was ten tijde van de spelsimulatie Ketenzorgen directeur van het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Sinds 2007 is Wim van Geffen medisch directeur bij Dichterbij, een instelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking in Zuidoost Nederland.

Website: https://www.linkedin.com/pub/wim-van-geffen/28/747/801

Artikelen van Wim van Geffen in Homo Ludens Magazine:

'Stage lopen in de toekomst'
Spelsimulatie voor zorgketens
Homo Ludens Magazine 6 (december 2014)